Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Η ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

Γ.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ    

Τ.Κ. – Πόλη:64007 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ                   

E-mail: mail@lyk-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2594021963 

FAX : 2594021963  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-11-2016.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1299

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εξαήμερης ή επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης στην ΙΤΑΛΙΑ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ή ΟΔΙΚΩΣ ή ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΔΙΚΩΣ)

   Ο Διευθυντής του ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση <<εξαήμερης ή επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της  Γ΄ τάξης  στην  ΙΤΑΛΙΑ>>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Θα κατατεθούν τρεις ξεχωριστές προσφορές α) οδικώς, β) αεροπορικώς-οδικώς γ) αεροπορικώς

?Προορισμός εκδρομής: κατά προτίμηση, ΡΩΜΗ ή ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 27/02/2017.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  5/03/2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:51

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  4 (1 Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

Α) Οδικώς

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 27/02/2017.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 05/03/2017

Β) Νέα Πέραμος – Ρώμη (Οδική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη – Ρώμη και επιστροφή Οδικώς με λεωφορείο).

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 27/02/2017.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 05/03/2017

Γ) Αεροπορικώς (Οδική μετάβαση στη Θες/νίκη, αεροπορικώς από Θες/νίκη – Ρώμη ή άλλη πόλη, με αντίστοιχη επιστροφή)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα  27/02/2017.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο  04/03/2017

? Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη ή στη Ρώμη – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ και άλλη πόλη.

 Διάρκεια εκδρομής έξι (6) ημέρες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Οδική μεταφορά - Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο 60 θέσεων, (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

? Aεροπλάνο αξιόπιστης αεροπορικής εταιρείας

? Κατηγορία καταλύματος - περιοχή:  Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω στο κέντρο ή σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, να αναφέρεται η ονομασία τους και αναλυτικά οι παροχές τους. Τα δωμάτια των μαθητών θα είναι τρίκλινα ή δίκλινα ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΣΟ, ενώ των συνοδών καθηγητών μονόκλινα

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό και ένα γεύμα.

? Λοιπές υπηρεσίες:

1.       Διαπιστευμένος ξεναγός για τα μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.

2.       Προκράτηση εισόδου στα μουσεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Στις προσφορές τους τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Ξεχωριστές προσφορές αναλυτικά και με σαφήνεια για τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
 2. Όνομα και κατηγορία καταλύματος , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 3. Όνομα αεροπορικής εταιρείας (όπου προβλέπεται).
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 5. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα. Η είσοδος στα μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους, που έχουν αναφερθεί, πρέπει να προγραμματιστεί υποχρεωτικά.
 6.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 7.  Ασφάλεια  αστικής -   επαγγελματικής ευθύνης.
 8. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά.
 11. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν (έξοδα μουσείων κ.λ.π.)
 12. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων ή ηλεκτρονική διεύθυνση όπου αναφέρονται οι πληροφορίες και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 13. Το πρακτορείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης -διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
 14. Θα αναφέρεται ο αριθμός FREE εισιτηρίων για τους μαθητές πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 15. Τυχόν προσφορά άλλων δωρεάν παροχών θα προσμετρηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
 16. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
 17. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 18. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Β. Αξιολόγηση προσφορών :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που ζητούνται από το σχολείο(εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες).

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου , των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.

Γ. Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση. Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της επιτροπής την Τετάρτη  07-12-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό    υπηρεσίες.

iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.

v.  Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των μαθητών).

vi. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των πρακτορείων που υπέβαλλαν προσφορά, τον ανάδοχο, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

    ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση