Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

Οδός: Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

 Πληροφορίες:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ι.  

Τηλέφωνο: 2510 316500

FAX :  2510 620853 (ΔΕΥΤ-ΠΑΡ. 8:15-14:00)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:29-11-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 317

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην  ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

 

 Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νέας Καρβάλης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων-Αθήνα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   ΑΘΗΝΑ

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 56 (29 Αγόρια, 27 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (1 Αρχηγός της εκδρομής και  δύο (2) συνοδοί καθηγητές. Ένας άνδρας, δύο  γυναίκες)

Αριθμός μελών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων: Μία  (1)  γυναίκα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο, τουλάχιστο 62 θέσεων, με δυο (2) οδηγούς , ΟΧΙ ΔΙΟΡΟΦΟ. (το οποία θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 Αστέρων και άνω – ΑΘΗΝΑ.

? Υπηρεσίες καταλύματος:-.

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και για τους καθηγητές μονόκλινα δωμάτια

Β) Μόνο πρωινό.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ---

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  •  ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  •  ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
  • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

3)Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4)Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

5)Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

6)Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7)Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8)Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

9)Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

10. Κανονικά και όχι πτυσσόμενα κρεβάτια στα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.

    11. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.  

 Ο διαγωνισμός δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός, μεταξύ των άλλων θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του γραφείου σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Τετάρτη, 7-12-2016 στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Νέας Καρβάλης.

 Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου που θα αναλάβει την διδακτική επίσκεψη στην Αθήνα θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

O   Διευθυντής α/α

                                                                         Παπαγεωργίου Ιωάννης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση