Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Νικήσιανη

Τ.Κ. – 64001

E-mail:mail@gym-nikis.kav.sch.gr

Πληροφορίες:                       Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

                         

Τηλέφωνο:  2592061333

FAX :  2592061333

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 589

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στην  Καβάλα για την παρακολούθησης θεατρικής παράστασης.

Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διδακτική επίσκεψη του σχολείου στην Καβάλα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας (Φιλίππου 4).

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 από το Γυμνάσιο Νικήσιανης

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 στο Γυμνάσιο Νικήσιανης

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 92

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε (5) (Αρχηγός εκδρομής και τέσσερις (4) συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά λεωφορείο.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου 2016 στο  Γυμνάσιο Νικήσιανης. Θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

Νικήσιανη, 2/12/2016

O Διευθυντής

Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

Συνημμένα :

 

Επιστροφή / Eκτύπωση

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση