Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τ.Κ. – Πόλη: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64007

E-mail: mail@gym-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δ.ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο:   2594021201

FAX :           2594021112

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              05/12/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:189/Φ23.3

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .

 

 Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2-11-2011,ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διοργάνωση της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, 08.30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 ,  16.00 μ.μ.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 62 μαθητές.

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (1 αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές )

           

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: 2 απαιτούμενα  Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής .
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:30 π.μ. της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016  στο Γυμνάσιο Νέας Περάμου.

                                       ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ,  5/12/2016

           O Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ.  ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ             

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση