Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

    

 

 

      Καβάλα, 05/12/2016

       Αρ. Πρωτ: 666

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ.- Πόληœ

:

65403-Καβάλα

Πληροφορίες i                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλέφωνο '

:

2510 247190

Φαξ 7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

            

 

     Κοινοποίηση:

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  • Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα
  • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 8:30 π.μ.
  • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ.
  • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Περίπου 164
  • Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Επτά (07) / Αρχηγός και 06 Συνοδοί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης  μεσημβρινής της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου 2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12.30.

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

                                            

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση