Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ

 
 

Γυμνάσιο Ποδοχωρίου

Τ.Κ. 64008

Ποδοχώρι Καβάλας

e-mail: mail@gym-podoch.kav.sch.gr

Πληροφορίες: κ. Παπαδόπουλος Νικόλαος

Τηλέφωνο: 2592044101

Φαξ: 2592044215

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                   

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                         

 

 

 

 

 

 
 

Αριθ. Πρωτ. Φ.23/400

Ημερομηνία 06-12-2016

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα (ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ).

  Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης  στην  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Ποδοχωρίου.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής :                      ΑΘΗΝΑ
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής :          Τετάρτη 25-01-2017
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:            Παρασκευή 27-01-2017
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών :     49 (20 κορίτσια, 29 αγόρια)
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών :          (τρείς)  (1 Αρχηγός και  2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:   Τουριστικό λεωφορείο με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

2. Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4* κεντρικό στην Αθήνα

3. Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια, (για τα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 3  ή 4 κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών), για τους συνοδούς μονόκλινα.
 • Πρωινό ή ημιδιατροφή.

4. Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός για το μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη

5. Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη και το νέο αρχαιολογικό μουσείο της 
 • Επιλεγμένη Θεατρική παράσταση ή συναυλία
 • Μουσεία ή περιοδικές εκθέσεις αναλόγως των διαθέσιμων ημερομηνιών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, με ή χωρίς ημιδιατροφή,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το  οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 13/12/2016,  στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Ποδοχωρίου και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα.

                                                                                                         Ο διευθυντής

 

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση