Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Χριστόφορος

Τ.Κ. – Πόλη:  64001

E-mail:  lyknikis@sch.gr

Πληροφορίες: Σαχινίδης Σ.

Τηλέφωνο: 2592061218

FAX :    2592062220

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-12-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:417

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στην

 Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής  του Λυκείου. 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ναύπλιο

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 27/03/2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη 1/04/2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 25

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δύο (2)  (Ο Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α)  Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου και Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών και Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας
 • Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας και Αρχαιολογικό Μουσείο, ενδιάμεση στάση στην Τρίπολη.
 • Σπέτσες
 • Μονεμβασιά, με ενδιάμεση στάση Μιστρά & Σπάρτη

 

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 6. Μετά το τέλος της μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τον κάθε συμμετέχοντα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και θα ανοιχθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 16ης Δεκεμβρίου 2016 στο γραφείο του  ΓΕ.Λ Νικήσιανης.   

 

 

 

Νικήσιανη, 07-12-2016

 

O   Διευθυντής

 

 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ04.01

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση