Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

Έδρα: Ποδοχώρι

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 14-12-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 229

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος των επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 10- 03- 2016, ώρα 7.30

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Κυριακή 12 -03- 2016, ώρα 21.00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 33

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχήΞενοδοχείο 4* κεντρικό στην Αθήνα

?Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια, (για τα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 3  ή 4 κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών), για τους συνοδούς μονόκλινα.

 • Πρωινό

 

?Λοιπές υπηρεσίες

 Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός για το Μουσείο Ακρόπολης και τον Αρχαιολογικό χώρο Ακρόπολης

? Επισκέψεις χώρων- τόπων:

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης
 • Επιλεγμένη θεατρική παράσταση
 • Μουσεία ή εκθέσεις αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 3. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται και δεν καλύπτονται από την προσφορά
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε μέρα

 

 • Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για καθέναν από τους μαθητές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων. Η προθεσμία κατάθεσης είναι μέχρι τις 16/ 1/ 2017, στις 12.00 το μεσημέρι. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την επόμενη μέρα στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός

Ποδοχώρι, 14/12/2016

        Ο  Διευθυντής                                                     Χαριζάνης Θεόδωρος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση