Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ Η ΚΡΗΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-12-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 228

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση 7ήμερης ή 6ήμερης εκδρομής σε Βιέννη-Βουδαπέστη -Πράγα ή 5ήμερης εκδρομής στην Κρήτη

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου  είτε σε Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα είτε στην Κρήτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμοί εκδρομής: Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα/Κρήτη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 για Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα και Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 για την Κρήτη

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 1 Απριλίου 2017 από Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα (7ήμερη), Παρασκευή 31 Μαρτίου από Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα (6ήμερη) και Παρασκευή 31 Μαρτίου από την Κρήτη

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:30

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές) για  Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα. Δύο (2) (Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός)  για την Κρήτη

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:

Α.Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα: Μετάβαση και επιστροφή από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αεροπορικώς. Μετάβαση από το Ποδοχώρι στο αεροδρόμιο και επιστροφή στο Ποδοχώρι, οδικώς. Όλες οι άλλες μετακινήσεις, οδικώς.

Β. Κρήτη: : Μετάβαση από το Ποδοχώρι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με λεωφορείο, αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη για την Κρήτη. Επιστροφή από την Κρήτη την τελευταία ημέρα για τη  Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και από τη Θεσσαλονίκη στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

Α.Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα: Ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων για 5 (πέντε) ή 6(έξι) διανυκτερεύσεις, ανάλογα με τη διάρκεια της εκδρομής.

Β. Κρήτη: Ξενοδοχείο 3+  Αστέρων για 4 (τέσσερεις) διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο

 Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο , για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα

Β) Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:: Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου, διαθέσιμος καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:Ανάλογα με τον τόπο προορισμού που θα επιλεγεί και σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές του σχολείου 

Γ) Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων σε Βιέννη-Βουδαπέστη-Πράγα ή στην Κρήτη (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.

Δ) Απαιτείται πλήρης περιγραφή –με συνοδεία ενημερωτικών φυλλαδίων, αν αυτό είναι δυνατό-για τα προτεινόμενα από το πρακτορείο ξενοδοχεία και για την αντίστοιχη για το κάθε ξενοδοχείο οικονομική προσφορά.

Ε)Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και  παρεχόμενες υπηρεσίες

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή
  5. Αναλυτικά προτάσεις του πρακτορείου για μετακινήσεις και ξεναγήσεις για κάθε ημέρα.

7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

  1. Πρόσθετη ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για όλους όσοι συμμετέχουν στην εκδρομή

9. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή κάποιου μαθητή, να του επιστραφεί το ποσό συμμετοχής που αυτός έχει καταβάλει.

  1. Δέσμευση για έγκαιρη προσκόμιση βεβαίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση με το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί και μάλιστα στις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν.
  2. 11.   Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 16/1/2017 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου. Καμία προσφορά δε θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (16 /1/2017) στις 12:15.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) φόρους αεροδρομίων, γ) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό ΠΔ , ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) ΦΠΑ.

Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Κατά το διαγωνισμό Για την επιλογή συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο η προσφερόμενη τιμή, αλλά και η εμπειρία στη διοργάνωση πολυήμερων σχολικών εκδρομών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ποδοχώρι, 14/12/2016

 

                       Ο  Διευθυντής

 

Χαριζάνης Θεόδωρος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση