Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυς. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:m@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο:  2512512560

FAX :  2512517570

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-12-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2936

 

Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση

πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Ομάδας μαθητών Α’ και Β’ Τάξης  

στο Λονδίνο

 

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Ομάδας μαθητών Α’ και Β’ Τάξης στο Λονδίνο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  20-02-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 24-02-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 27+-2

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

? Μεταφορικά μέσα: α) Τουριστικό λεωφορείο (θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. β) Αεροπλάνο για τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λονδίνο και επιστροφή.

 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 3 και άνω αστέρων στο Λονδίνο (όσο το δυνατόν πιο κεντρικά).

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς ένα μονόκλινο και ένα δίκλινο δωμάτιο.

Β) Ημιδιατροφή σε μπουφέ.

 

?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

Λονδίνο

 • Σχολείο North London Collegiate School
 • British Museum
 • Natural History Museum
 • London Eye
 • Buckingham Palace
 • Tower of London
 • Trafalgar Square
 • Piccadilly Circus

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Αμοιβή ξεναγού.

β) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

γ) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.

δ) Πεπειραμένος συνοδός του γραφείου με απαραίτητη την άριστη γνώση Αγγλικής  γλώσσας και

ε) Φ.Π.Α.

Η προσφορά δεν θα περιλαμβάνει: α)Εισόδους σε Μουσεία, β) FREE εισιτήρια για τους μαθητές.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Πόσο είναι το ποσοστό επιστροφής από το συνολικό ποσό συμμετοχής του μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016 στο 6ο ΓΕ.Λ. Καβάλας και οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις 12:30 της ίδιας μέρας.
 2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.  

 

Καβάλα, 15/12/2016 

O Διευθυντής

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση