Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕ.Λ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΓΕ.Λ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

Tαχ. Δ/νση: ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64002 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

E-Mail: mail@lyk-limen. kav.sch.gr

Πληροφορίες: Παγώνη Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2593051584

FAX : 2593053324

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 703

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης  της Β τάξης Λυκείου στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διευθύντρια του ΓΕ.Λ Λιμεναρίων Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΑΘΗΝΑ- ΝΑΥΠΛΙΟ

?Ημέρα και τόπος Αναχώρησης εκδρομής: Λιμενάρια - Παρασκευή 24/2/2017 07:00 π.μ.

?Ημέρα και τόπος Επιστροφής εκδρομής: Λιμενάρια - Δευτέρα 27/02/2017 21:00 μ.μ.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 45 ( 22 Αγόρια, 23 Κορίτσια)

Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις 3(3γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής, η διευθύντρια και

 (2(2) συνοδοί καθηγήτριες).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο-πλοίο  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 4 αστέρων, στην περιοχή του Μουσείου της Ακρόπολης (μία διανυκτέρευση) και Ναύπλιο (δύο διανυκτερεύσεις) .

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα, τρίκλινα, ή τετράκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Πρωινό ή ημιδιατροφή

Γ)Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • ΕΠΙΔΑΥΡΟ
 • ΝΑΥΠΛΙΟ
 • ΤΙΡΙΝΘΑ

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν σε κλειστούς φακέλους τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Ένας ξεναγός για τη ξενάγηση στο μουσείο Ακρόπολης.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Έκδοση ομαδικού τιμολογίου

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την ΤΡΙΤΗ 10-1-2017 στο ΓΕ.Λ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επίσης βαρύνουσα είναι και η γνώμη του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, οι οποίοι σε τελική ανάλυση πληρώνουν για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη

Η επίσκεψη γίνεται χωρίς καμία δαπάνη για το δημόσιο

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 16/12/2016

Η Διευθύντρια

 

Παγώνη Ευαγγελία

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση