Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-17 ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

6ο ΓΥΜΝAΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Tαχ. Δ/νση: Αργυροκάστρου Τέρμα

Τ.Κ. 654004– Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@6gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο: 2510243887

FAX : 2510243829

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  446

     Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Γερμανία

Η Διευθύντρια του 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών – μαθητριών της Β’και Γ’ τάξης του σχολείου στην Γερμανία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: ΜΟΝΑΧΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

? Αναχώρηση εκδρομής:  23 Απριλίου 2017, για έξι (6) διανυκτερεύσεις.

? Επιστροφή εκδρομής: 29 Απριλίου 2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  30

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρείς (3 ) (Ένας (1) αρχηγός εκδρομής και δύο (2) συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Ένα ( 1 ) καινούργιο λεωφορείο για Θεσσαλονίκη, προς και από το αεροδρόμιο Μακεδονία, (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών –μαθητριών). Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο και το αντίστροφο.

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2) Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3) Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

4) Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

5) Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 10.00΄ π . μ. και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΚΑΒΑΛΑ,        19/12/2016

Η Διευθύντρια

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση