Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail: mail@2gym-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ.

Τηλέφωνο:  2510240184

FAX :    2510240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη

 

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη . ( Γεωργική σχολή – Διεθνής έκθεση – Μουσείο κινηματογράφου)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Ενενήντα ένας (91)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Συνολικά Πέντε (5)  ( Ένας (1) αρχηγός εκδρομής και  τέσσερις (4) συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2)  Τουριστικά λεωφορεία – (Το ένα θα πάει στη Γεωργική σχολή και στη ΔΕΘ και το άλλο στο μουσείο Φωτογραφίας  στο κέντρο της Θεσσαλονίκης)      Προσοχή : Το ένα λεωφορείο να είναι 51 θέσεων

(τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος για τα δρομολόγιο Καβάλα- Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Καβάλα.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 19ς Ιανουαρίου  2017 ( ημέρα Πέμπτη)στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου Καβάλας.

 

Καβάλα 16/01/2017

O   Διευθυντής

 

Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση