Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ 

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

  Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

  Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

  E-mail:3gymkava@sch.gr

  Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Τηλέφωνο:  2510223697

  FAX :         2510620845

 

 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   16/01/2017

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 5

 

ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη

Διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου, στο ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ

και στη Στέγη Πολιτισμού, στη Νέα Καρβάλη 

       Ο Διευθυντής του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές

 προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  την

 διδακτική επίσκεψη των μαθητών όλων των τάξεων του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στον Ιερό Ναό Αγίου

 Γρηγορίου, στο ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ και στη Στέγη Πολιτισμού, στη Νέα Καρβάλη.

        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 ? Προορισμός Επίσκεψης: ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

 ? Ημέρα Αναχώρησης Επίσκεψης: Δευτέρα 30-01-2017 ώρα 0830 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας       

 ? Ημέρα Επιστροφής Επίσκεψης:Δευτέρα 30-01-2017 ώρα 1315 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας   

 ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 289 ( με πιθανότητες αλλαγής )

 ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 11 ( Αρχηγός εκδρομής και 10 καθηγητές συνοδοί )

  

       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Έξι ( 6 ) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις

   προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια

 οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)   Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας,

    το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)    Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)   Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)   Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)   Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)   Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

            Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι

      τις 1030 της 18-01-2017 ημέρα Τετάρτη στο  3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και  θ’ ανοιχτούν

      με  τη  λήξη της προθεσμίας υποβολής από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των   

      τουριστικών πρακτορείων .

            Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών, η επιλογή του ταξιδιωτικού

        πρακτορείου που θ’ αναλάβει τη διδακτική επίσκεψη στην Αθήνα, θ’ αναρτηθεί στην

       ιστοσελίδα του σχολείου :  http://3gym-kaval.kav.sch.gr

                                                                                                               ΚΑΒΑΛΑ 16-01-2017

                                                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                            ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                                                                 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                                     

 

 

                                                                              

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση