Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

      Καβάλα, 18/01/2017

      Αρ. Πρωτ: 08

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. - Πόλη

:

65403- Καβάλα

Πληροφορίες                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.'

:

2510 247190

Fax7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

     Κοινοποίηση:

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ρώμη.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12 2011)) για τη διοργάνωση.

 «4ήμερης εκδρομής στην Ρώμη»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Ρώμη

Επιθυμητές ημερομηνίες

 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 09-03-2017
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  12-03-2017
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 20
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  02 (Αρχηγός εκδρομής και ένας (01) συνοδός καθηγητής)

Διανυκτερεύσεις

 • 1η Ημέρα:  Καβάλα – Ρώμη (Διανυκτέρευση)
 • 2η Ημέρα: Ρώμη (Διανυκτέρευση)
 • 3η Ημέρα: Ρώμη (Διανυκτέρευση)
 • 4η Ημέρα: Ρώμη - Καβάλα

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσο

 1. Λεωφορείο - Μετάβαση από το Σχολείο προς το Αεροδρόμιο Καβάλας ή Θεσσαλονίκης και επιστροφή.
 2. Λεωφορείο - Μετάβαση από το Αεροδρόμιο Ρώμης προς το Ξενοδοχείο και επιστροφή.
 3. Αεροπλάνο - Μετάβαση από το Αεροδρόμιο Καβάλας ή  Θεσσαλονίκης προς το Σχολείο.  

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή

Ξενοδοχείο 3* ή 4* στο κέντρο της Ρώμης (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

Υπηρεσίες καταλύματος:

 1. Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζοκαι για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.
 2. Πρωινό.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 1. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά.
 2. Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.
 3. Φ.Π.Α.
 4. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 5. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε κηδεμόνα χωριστά.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 7. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 10. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου, με ποσό που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

 

Προσοχή:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τη 13:00 της 23 Ιανουαρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

 

 1. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

 1. Στην προσφορά σας μπορείτε να καταθέσετε και άλλες εναλλακτικές ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής μας εκδρομής από το διάστημα 01 – 12 / 03 /2017.                   

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση