Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤHΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                 Α.Μ.Θ

      Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ /ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 ΓΥΜΝAΣΙΟ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  

 

Τ.Κ. – Πόλη: Αμυγδαλεώνας

E-mail:mail@gym-amygd.kav.sch

Πληροφορίες:  Aρσένη Κ.

Τηλέφωνο:  2510391455

FAX :         2510391455

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   5

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Κέρκυρα

 στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  

  Η  Διευθύντρια του    ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  

ενδιαφέροντος  με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011

ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)

 για  την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της   Β΄ και Γ΄ τάξης  του  σχολείου στη Κέρκυρα

 .

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:   Κέρκυρα

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Πέμπτη  30/03/2017  ( ημέρα Πέμπτη )

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Κυριακή  2/04/2017   ( ημέρα Κυριακή )

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  44  με μικρές πιθανότητες αλλαγής (23 αγόρια ,

21 κορίτσια)

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρείς ( 3 ) Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί

        καθηγητές)

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ? Μεταφορικό μέσον: Ενα ( 1 ) τουριστικό λεωφορείο  ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση  μαθητών –μαθητριών )

         ? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΩ  ( Στη Κέρκυρα )

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα δωμάτια

        Γ. Μόνο πρωϊνό

        ? Λοιπές υπηρεσίες :  ΟΧΙ

         Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

   Παλαιοκαστρίτσα, Νησάκι, Αχίλλειον, Λαογραφικό Μουσείο Κέρκυρας, Ιωάννινα, Μέτσοβο.

        Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)       Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και  κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

        βρίσκεται σε ισχύ

3)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι

       οι  όροι  ασφάλειας και υγιεινής.

4)      Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

5)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

6)      Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

      συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

9)      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει στο όνομα κάθε

       μαθητή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

10)  Αριθμός δωρεάν συμμετοχής ( FREE ) μαθητών

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι

τις 10:00 π.μ. την Παρασκευή 03/02/2017  στo   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ και θ’ ανοιχτούν

 την ίδια ημέρα και ώρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, 19 /01/2017

                                                                                H   Διευθύντρια

Αρσένη Κυριακή

 

                                                                            

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση