Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 5ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις

 Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη:  65110 Καβάλα

E-mail:  mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο:  2510244067, 2510244048

FAX :  2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/1/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 21

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

 

 H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης , στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας (πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Νέων).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα- Θεσσαλονίκη / Θεσσαλονίκη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 17-2-2017, ώρα 06:00

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 17-2-2017, ώρα 20:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 29

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  μικρό τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων: Έκθεση Μαθητικών Επιχειρήσεων στο Εμπορικό Κέντρο Κόσμος.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή   ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  5. Γενικούς όρους συμμετοχής.

          

 

   Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη για κάθε συμμετέχοντα μαθητή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα στις 10:30.

 

Καβάλα, 26/1/2017

 

 

 

Η Διευθύντρια

 

Ευαγγελία Τσεμπερλή

 

 

           

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση