Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 187

Τ.Κ.64100 –                       Πόλη: Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epalelefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες: 6974 407670

Τηλέφωνο:  2592022310

       FAX :    2592022310

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01//2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 14

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση τριήμερης η τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια του προγράμματος  αγωγής σταδιοδρομίας «Το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα»  ως εξής:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

Επιλογή 1η 3 ήμερη (2 διανυκτερεύσεις Βόλος)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 09 Μαρτίου 2017 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 ώρα 18:35 μ.μ

 ?Προορισμός εκδρομής: «Βόλος»

 

Επιλογή 2η 4 ήμερη (3 διανυκτερεύσεις η μία στην Θεσσαλονίκη)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 09 Μαρτίου 2017 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 ώρα 18:35 μ.μ

?Προορισμός εκδρομής: «Βόλος με μία διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη»

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35…..(…20 Αγόρια,…15… Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις…(3) (2 άνδρες,…1 γυναίκα) (Αρχηγός εκδρομής και  …2… συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο  52 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 ?Λοιπές υπηρεσίες :

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 η 4 αστέρων στον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη (μία διανυκτέρευση) σε τρίκλινα ή τετράκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

 

 

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό κάθε μέρα (προσφορά μόνο με μπουφέ).

 

 

? Λοιπές υπηρεσίες

 

Συνοδός του πρακτορείου. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ όλο το εικοσιτετράωρο προκειμένου να καλύψουν κάθε ανάγκη μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος και όπου αλλού ζητηθεί.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινήσεων και των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Πεπειραμένος ξεναγός όπου αυτό απαιτείται.

Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα (Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών).

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής 03/02/2017   στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

 

Ελευθερούπολη,  26/01/2017

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση