Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Τ.Ε.Ι.)

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

 

6ο ΓΕΛ Καβάλας

Tαχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. 65403 – Πόλη:  Καβάλα

E-mail: mail@6lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο: 2512512560

FAX : 2512517570

ΑΡ. Πρωτ.: 194 / 30-1-2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ & Β’ Τάξης του Σχολείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Θεσσαλονίκη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6:00 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 25

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δύο (2) / Αρχηγός και μία (1) Συνοδός.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Τόποι επίσκεψης:  Τ.Ε.Ι. (Σίνδος) – Μουσείο Κινηματογράφου

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2017 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:30.

 

Καβάλα, 30-1-2017

  O Διευθυντής     

      

 

     Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση