Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΕ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Ρήγα Φερραίου 

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@2gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Καποδίστρια Δ.

Τηλέφωνο: 25910-24967

FAΧ:  25910-24967 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ­­­­31-01-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 28

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές  για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης  του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης  στην Αθήνα (Βουλή).

        Η Διευθύντρια του 2ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την  εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης  του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης  στην Αθήνα (Βουλή). .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 10/03/2017 από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 12/03/2017 στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων  με 2 οδηγούς(το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4**** στο κέντρο της Αθήνας.

? Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα (κανονικών κλινών όχι πτυσσόμενων), για τους συνοδούς μονόκλινα.

 • Πρωινό .

? Λοιπές υπηρεσίες

? Επισκέψεις χώρων- τόπων:

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο μουσείο της Ακρόπολης με ύπαρξη ξεναγού .
 • Επιλεγμένη θεατρική παράσταση
 • Αττικό Πάρκο  και Πλανητάριο αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται και δεν καλύπτονται από την προσφορά.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
 9. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε μέρα
 10. Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για καθέναν από τους μαθητές.

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της 07/02/2017, ημέρα Tρίτη, στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  31/01/2017

Η Διευθύντρια

 

Καποδίστρια Δήμητρα

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση