Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ

Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Χριστόφορος

Τ.Κ. – Πόλη:  64001

E-mail:  lyknikis@sch.gr

Πληροφορίες: Σαχινίδης Σ.

Τηλέφωνο: 2592061218

FAX :    2592062220

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-02-2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 11

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Γιάννενα και Λευκάδα

 Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής  του Λυκείου. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Γιάννενα-Άρτα-Λευκάδα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 27/04/2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 30/04/2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 40

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Τρεις (3)  (Ο Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:  Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω  στα Γιάννενα

?Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (όχι  ράντζα) και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α)  Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Επίσκεψη στο Μέτσοβο (Λαογραφικό Μουσείο, Πινακοθήκη Αβέρωφ, Εκκλησία Αγίας Παρασκευής)
 • Νησί Παμβώτιδας (Μονή Φιλανθρωπηνών, Μουσείο Επαναστατικού Αγώνα)
 • Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη
 • Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
 • Μονή Μολυβδοσκέπαστης, Μπουραζάνι (Κόνιτσα), Φαράγγι του Βίκου (Μονοδένδρι)
 • Γεφύρι της Άρτας, Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας, Μονή Παρηγορήτισσας
 • Λευκάδα

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος (εναλλακτικά προσφορά τιμής και με ημιδιατροφή),  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις ξεχωριστά σε κάθε γονέα.
 10. 10.  Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για           λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.

11. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

12. Σημειωτέον ότι ο διαγωνισμός δεν θα είναι αποκλειστικά μειοδοτικός, αλλά θα ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και θα ανοιχθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 09ης  Φεβρουαρίου 2016 στο γραφείο του  ΓΕ.Λ Νικήσιανης.   

 

 

 

Νικήσιανη, 01-02-2017

 

O   Διευθυντής

 

 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ04.01

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση
Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση