Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:   ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:  4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :          2510225501   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   6-2-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 14

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΗΝ  ΛΑΡΙΣΑ  στο  πλαίσιο των προγραμμάτων                                ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

 Ο Διευθυντής του  4ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την   διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης   των  μαθητών που  συμμετέχουν  στα  προγράμματα ΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ KAI  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ( Σύνολο προγραμμάτων  04)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   ΛΑΡΙΣΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 16/3/2017  

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 19/3/2017   

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   60(  20 Αγόρια,40Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: ΠΕΝΤΕ( 5) (2 άνδρες,3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  4 συνοδοί καθηγητές,  ένας για  κάθε  πρόγραμμα. Θα  υπάρχει μόνο  κοινή  μετακίνηση και  κάθε  μέρα κάθε  καθηγητής θα  κάνει  επίσκεψη  ανάλογα  με  το  πρόγραμμα του).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Δύο (02) τουριστικά λεωφορεία των 50  θέσεων (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ,έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΟΧΙ  ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΟΧΙ  ΜΙΝΙΒΑSS

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  Ξενοδοχείο  3 ,  4  & 5  αστέρων  στην  ΛΑΡΙΣΑ. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο .

 

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α)  Για τους  μαθητές τρίκλινα  και  για τους  καθηγητές  μονόκλινα

 Β)  Μόνο  πρωινό

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 

 • ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ
 • ΠΕΡΤΟΥΛΙ- ΛΙΜΝΗ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ
 • ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 • ΤΡΙΚΑΛΑ
 • ΜΕΤΕΩΡΑ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Κανονικά  και  όχι  πτυσσόμενα  κρεβάτια  στα  τρίκλινα.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  με  την  εξόφληση  να  παραδώσει  στον  Δ/ντή τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών.
 10.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 11. 11.          Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία ,η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.
 12.  Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

              

       Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 την ΠΕΜΠΤΗ  9 φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017   Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα   θα γίνει η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων.

 

 

 Καβάλα   6/2/2017

 

Ο   Διευθυντής

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση