Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

    

 

 

      Καβάλα, 06/02/2017

      Αρ. Πρωτ: 34

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ.- Πόληœ

:

65403-Καβάλα

Πληροφορίες i                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλέφωνο '

:

2510 247190

Φαξ 7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

            

 

     Κοινοποίηση:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Κιλκίς

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Κιλκίς.

Στοιχεία εκδρομής:

  • Προορισμός εκδρομής: ΚΠΕ Κιλκίς
  • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Παρασκευή  03 Μαρτίου 2017
  • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο 04 Μαρτίου 2017
  • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Τριάντα πέντε (35)
  • Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (03)/Αρχηγός και δυο συνοδοί.

Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:

Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ. ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών.

 

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή για μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* ή 4* αστέρων σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνόδους καθηγητές.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης μεσημβρινής της Πέμπτης 09 Φεβρουαρίου 2017 στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12.30.

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ιωάννης Κακάρας

                                           

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση