Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

1ο  ΕΠΑ.Λ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Tαχ. Δ/νση: Γέροντα

  Τ.Κ: 64200

  Πόλη: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

 E-mail: mail@lepal-chrys.kav.sch.gr

 Πληροφορίες: Πετρούσης Σωτήριος

 Τηλέφωνο:25910 22626

 FAX :25910 25430

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:06-02-2017

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Φ23 / 51

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  της Γ΄ τάξης στη Πάτρα.

Ο Διευθυντής του1ου ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές ,σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄ τάξης   στη Πάτρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΠΑΤΡΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:03-04-2017 (Από Ιόνια οδό).

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 07-04-2017 (Από Λαμία).

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 80

? Αριθμός συνοδών καθηγητών:4 (Αρχηγός εκδρομής και τρεις συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία   (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο  4 και 5 αστέρων στη πόλη της  Πάτρας.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται   τρίκλινα χωρίς ράντζοδωμάτια και για τους      καθηγητές μονόκλινα δωμάτια.

Β) Με ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Διάθεση αρχηγού συνοδού του γραφείου.

Β)Ξεναγήσεις με επίσημο ξεναγό.Επισκέψεις: Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, Κάστρο, Ψηλά Αλώνια, Οινοποιϊα Αχάια Κλάους, Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα.

Γ)Ημερήσια εκδρομή με ξενάγηση:Αρχαία Ολυμπία.

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1.Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις

   παρεχόμενες υπηρεσίες.

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

   βρίσκεται σε ισχύ.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται

   όλοι ο όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4.Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.

5.Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

6.Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7.Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8.Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

   συμμετέχοντες του  σχολείου.

9.Μετά το πέρας της εκδρομής, θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

10.Θα αναφέρεται ο αριθμός free για τους μαθητές, πέραν εκείνων για τους συνοδούς καθηγητές.

11.Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους

     ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

12.Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των              

     χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας(Φυσικές

     καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

13.Δέκα ημέρες μετά την κατοκύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να 

     φέρει γραπτή επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων

    (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα ) την συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή αποκλειστικά

     των μαθητών του σχολείου.

 

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία ,η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με FAX) μέχρι τις 12:00μ.μ της Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 στο 1ο ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30 μ.μ.

Χρυσούπολη: 06/02/2017

O Διευθυντής

 

                                                           Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση