Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:    65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:
Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/2/2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 94

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της  Β΄  τάξης στη Θεσσαλονίκη (Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας και περιβαλλοντικής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 62

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4)  (1 αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

? Μεταφορικό μέσον:  Κατά προτίμηση ένα (1) τουριστικό λεωφορείο (66 τουλάχιστον θέσεων) το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Να δοθεί προσφορά και για δύο(2) λεωφορεία.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Μουσείο Κινηματογράφου στο χώρο του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α)

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
μέχρι τις 12:15 το μεσημέρι της  13ης  Φεβρουαρίου 2017 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:15 το μεσημέρι της 13ης  Φεβρουαρίου 2017.

 

Καβάλα 8/2/2017

Η Διευθύντρια

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση