Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση: Εγνατίας 14

Τ.Κ. – Πόλη:     64100

E-mail: mail@gym-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-02-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 75

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση αποστολής μαθητών για συμμετοχή σε μαθητικό θεολογικό συνέδριο

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011, και την τροποποιητική της Υ.Α.220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/28-12-2016 ) για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 18-3-2017, 08:00

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 18-3-2017, 20:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 30 (Αγόρια 14,  Κορίτσια 16)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: δυο (2 γυναίκες), (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  1 Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Λοιπές υπηρεσίες :

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

  • Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ( χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου)
  • Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακίνησης και ξενάγησης της ημέρας.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Πέμπτης, 16-2-2017 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

 

 

Πέμπτη, 9/2/2017

 

                                                                                                            

                                                                                                                O   Διευθυντής

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση