Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

      Καβάλα, 13/02/2017

      Αρ. Πρωτ: 41

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. - Πόλη

:

65403- Καβάλα

Πληροφορίες                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.'

:

2510 247190

Fax7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

     Κοινοποίηση:

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

Στοιχεία εκδρομής:

 • Προορισμός εκδρομής: ΑΘΗΝΑ
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 07 Απριλίου 2017.
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 09 Απριλίου 2017.
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 47 (+-3)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (3) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές).

Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:

 • Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).
 • Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:Διαμονή σε ξενοδοχείο των Αθηνών 4* αστέρων σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνόδους καθηγητές με ημιδιατροφή.
 • Λοιπές υπηρεσίες:
 • Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
 • Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής 17-02-2017, στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

Σημείωση

Το κόστος για την ημιδιατροφή και τον επίσημο ξεναγό να αναφέρονται ξεχωριστά.

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση