Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΗΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ& Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

64006  Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

Πληροφορίες: Απόστολος Φουρνατζής

Τηλέφωνο: 2510316201

Fax: 2510316201

E-mail: mail@eeek.kav.sch.gr

 

 

 

Καβάλα: 8 / 2 /2017

 

Αριθ. Πρωτ.: 17 Φ.

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αβδήρων Ξάνθης, στα πλαίσια του πολιτιστικού  προγράμματος “ Ιστολόγιο Μαγειρικής του ΕΕΕΕΚ Καβάλας”»

 

Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α. 129887/Γ2/2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)   για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Καβάλας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

 • Προορισμός εκδρομής:  Γενισέα Ξάνθης
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 23-2-2017
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής : 23-2-2017
 • Αριθμός Συμμετεχόντων: 32 (Αγόρια 18  - Κορίτσια 14)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 17 (1 αρχηγός εκδρομής και 16 συνοδοί)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μεταφορικό μέσο: 1 τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης  κ.λ.π. – ώστε να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για την μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 1. 1.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 2. 2.      Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης
 3. 3.      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. 4.      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 5. 5.      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 6. 6.      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή

 

Ο διαγωνισμός δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός, μεταξύ άλλων θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του γραφείου σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Τετάρτη 15-2-2017 στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καβάλας.   

 

.

    

                                                                               

 

                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                             

 

                                                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση