Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ   ΓΙΑ  NΑΥΠΛΙΟ  

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                 Α.Μ.Θ

      Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ /ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      15 /02/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   91

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο

 στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  

       Ο Διευθυντής  του  3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

       κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)

       για  την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της  Β΄ και Γ΄ τάξης  του  σχολείου στο Ναύπλιο.

      

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:   ΝΑΥΠΛΙΟ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   01/04/2017  ( ημέρα Σάββατο )

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    04/04/2017   ( ημέρα Τρίτη )

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:    Εκατόν έντεκα ( 111 ) με μικρές πιθανότητες αλλαγής

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Πέντε  (  5 )   (Αρχηγός εκδρομής και 4 συνοδοί  καθηγητές)

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ? Μεταφορικό μέσον:  Δύο ( 2 ) τουριστικά λεωφορεία με   (3 ) οδηγούς (  δύο (2)  που  θα οδηγούν τα λεωφορεία και ένας ( 1) αναπληρωματικός που θα συνοδεύει την εκδρομή )   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από  τη κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση  μαθητών –μαθητριών )

         ? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ  ( Στο Ναύπλιο)

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα δωμάτια

        Γ. Μόνο πρωϊνό

        ? Λοιπές υπηρεσίες :  ΟΧΙ

         Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

              Μυκήνες - Επίδαυρο

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)       Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και  κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

        βρίσκεται σε ισχύ

3)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι

       οι  όροι  ασφάλειας και υγιεινής.

4)      Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

5)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

6)      Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

      συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

9)      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει στο όνομα κάθε

       μαθητή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

10)  Αριθμός δωρεάν συμμετοχής ( FREE ) μαθητών

        Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

      20/02/2017  ημέρα Δευτέρα στο 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ και θ’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, 15 /02/2017

                                                                                Ο   Διευθυντής

ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

                                                                            

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση