Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Λιμένας

Τ.Κ. – Πόλη: 64004

E-mail: mail@lyk-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κώτση Αρετή

Τηλέφωνο:  2593022707

FAX :  2593023707

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/20117

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1288

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση Τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ και Β΄ Τάξης στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα.

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Προορισμός εκδρομής:  Ιωάννινα - Κέρκυρα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Πέμπτη 30-03-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Κυριακή 02-04-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 125 (± 1)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 8 (1 Αρχηγός εκδρομής και  7  συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

? Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση από Λιμένα – Ιωάννινα - Κέρκυρα με πλοίο λεωφορείο -πλοίο αντίστοιχα . Επιστροφή από Κέρκυρα για Λιμένα με πλοίο -λεωφορείο -πλοίο αντίστοιχα .

 ? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 ή 5  Αστέρων στα Ι ωάννινα και στην Κέρκυρα με ημιδιατροφή.. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

 

 ? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο   

    και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

 

 ?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:  Ξεναγός

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1η Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

2η Πανεπιστημιακό Νοσοκομέιο Ιωαννίνων

3η Μουσείο Μον Ρεπό Κέρκυρα

 

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με τρία λεωφορεία   55 θέσεων άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται: α) Έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγού, β) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., ε) Πεπειραμένος συνοδός του γραφείου και στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του Σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που του έχει καταβάλει το Σχολείο συνοδευόμενο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που γράφει το τιμολόγιο «επί πιστώσει». Στην περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «εξωφλήθη» δεν χρειάζεται απόδειξη εξόφλησης. Τα στοιχεία του τιμολογίου θα δίδονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 12:00 της 21ης Φεβρουαρίου  2017 στο ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (21/02/2017) στις 13:00.
 2. Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Λιμένας, 15/02/2017 

Η Διευθύντρια

Αρετή Κώτση

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση