Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:m@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο:  2512512560

FAX :  2512517570 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-02-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 339

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση.

 «4ήμερης εκδρομής στο Ρέθυμνο»

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Ρέθυμνο

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 16-03-2017

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 19-03-2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 25

? Αριθμός συνοδών  εκπαιδευτικών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και  ένας συνοδός)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

? Μεταφορικό μέσον:

Αεροπλάνο: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ή ΧΑΝΙΑ και Ηράκλειο ή ΧΑΝΙΑ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Τουριστικό λεωφορείο: ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΒΑΛΑ & όλες τις ημέρες στην ΚΡΗΤΗ, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων στο Ρέθυμνο.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες:

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Ι. Μ. Αρκαδίου
 • Ημερήσια εκδρομή στο Ηράκλειο
 • Ημερήσια εκδρομή στα Χανιά

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.
 • Πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και
 • Φ.Π.Α.

 

Η προσφορά ΔΕΝ θα περιλαμβάνει: α) free εισιτήρια για τους μαθητές. β) Εισόδους σε μουσεία.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2017 στο 6ο ΓΕ.Λ Καβάλας και οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις 12:30.
 2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.  

 

Καβάλα, 17/02/2017 

O Διευθυντής

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση