Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 187

Τ.Κ.64100 –                       Πόλη: Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epalelefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες: 6974 407670

Τηλέφωνο:  2592022310

       FAX :    2592022310

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/02//2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:66

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση τριήμερης ή τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια  προγραμμάτων περιβαλλοντικής ως εξής:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

Επιλογή 1η 3 ήμερη (1 διανυκτ. Λουτρά Αριδαίας & 1 Θεσ/νίκη)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 ώρα 18:35 μ.μ

 ?Προορισμός εκδρομής: «Λουτρά Πόζαρ & Θεσ/νίκη»

 

Επιλογή 2η 4 ήμερη (1 διανυκτ. Λουτρά Αριδαίας & 2 Θεσ/νίκη)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 ώρα 18:35 μ.μ

?Προορισμός εκδρομής: «Λουτρά Πόζαρ, Θεσ/νίκη»

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35 ± 2

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις…(3)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο  52 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 η 4 αστέρων στο Λουτράκι Αριδαίας και στη Θεσσαλονίκη σε τρίκλινα ή τετράκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

 

 

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό κάθε μέρα (προσφορά μόνο με μπουφέ).

 

 

? Λοιπές υπηρεσίες

 

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινήσεων και των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Πεπειραμένος ξεναγός όπου αυτό απαιτείται.

Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα (Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών).

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 της Πέμπτης 23/02/2017   στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

 

Ελευθερούπολη,  20/02/2017

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση