Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑ & ΠΕΛΛΑ

 

 

 

 

Καβάλα, 20/02/2017

Ελληνική  Δημοκρατία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ερευνασ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Αριθ.πρωτ.: 61

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πληροφορίες       :  κ. Θ. Αργυρίου

 

 

Τηλέφωνο           :  (2510) 228307 , 230525                                                   

 

 

FAX                    :  (2510) 222300

 

 

Οδός                    :  Σάμου 2 – Περιγιάλι, 65201, ΚΑΒΑΛΑ                                                                             

 

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση επίσκεψης στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας

στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/τ.Β’/28-12-2016)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο δύο (2) εγκεκριμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός: Νομός Ημαθίας (Μονή Τιμίου Προδρόμου, Παναγιά Σουμελά, Παναγία Δομβρά, Βέροια)και Νομός Πέλλας (Έδεσσα, Λουτρά Πόζαρ)

? Ημέρα Αναχώρησης: Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

? Ημέρα Επιστροφής: Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  44

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (ένας/ μία αρχηγός και ένας/ μία συνοδός εκπαιδευτικός ανά πρόγραμμα)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3* στη Βέροια για την 1η διανυκτέρευση και Ξενοδοχείο 3* στο Λουτράκι (Λουτρά Πόζαρ) για τη 2η διανυκτέρευση

? Υπηρεσίες καταλύματος:

α) Τρίκλινα / τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές/ -τριες και 3 δίκλινα δωμάτια για τους καθηγητές/ -τριες

β) Ατομικό λουτρό και θέρμανση σε όλα τα δωμάτια

γ) Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο

? Λοιπές υπηρεσίες : Μετακινήσεις (με το τουριστικό λεωφορείο) προς/ από τους χώρους επισκέψεων, δηλ. Μονές Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη Βέροιας), Παναγίας Σουμελά και Παναγίας Δομβρά, λουτρά Πόζαρ, Έδεσσα.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με εκπληρωμένη την απαίτηση για πρωινό γεύμα, αριθμό δωματίων και κλινών (πτυσσόμενων μόνο κατόπιν συνεννόησης) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά δωμάτιο και ανά κατάλυμα
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής
  4. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  7. Το συνολικό κόστος της επίσκεψης και το κόστος ανά μαθητή για κάθε προτεινόμενο κατάλυμα
  8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  9. Επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο σε μαθητή/ -τρια που λόγω ασθένειας, αποδεδειγμένης με ιατρική γνωμάτευση, δεν κατέστη τελικά δυνατό να συμμετάσχει στην επίσκεψη

 

Σημείωση: Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα συνεκτιμήσει η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα επιλέξει την καταλληλότερη.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της Πέμπτης 23/02/2017 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 της ίδιας ημέρας στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

Αργυρίου Θωμάς

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση