Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ -ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ      6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ     Tαχ. Δ/νση: Τέρμα Αργυροκάστρου

Τ.Κ. – Πόλη: 65404 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:mail@6gym-kaval.kav.sch.grΑυτήηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπροστατεύεταιαπόκακόβουληχρήση. Χρειάζεταιναενεργοποιήσετετην Javascript γιανατηδείτε.

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2510 243887

FAX : 2510 243829

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 41

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΕΡΕΜΒΕΡΓΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη

διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ομάδας του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΜΟΝΑΧΟ

?Ημέρα και Τόπος Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017, ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Ημέρα και Τόπος Επιστροφής εκδρομής:Κυριακή 02 Απριλίου 2017, ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-τριών: 29

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερις (3) (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Κατηγορία καταλύματος: Ξενώνας νέων ή ξενοδοχείο στη Νυρεμβέργη για τις ημερομηνίες 27, 28 και 29 Μαρτίου 2017 και για το Μόναχο 30, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017.

1. Όνομα καταλύματος και κατηγορία , αριθμός δωματίων και κλινών, παρεχόμενες υπηρεσίες  .

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει νόμιμες άδειες λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 μ. μ. της 22 Φεβρουαρίου 2017 στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Καβάλα, 21/02/2017

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση