Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:Τέρμα Π.Κουντουριώτου   

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 Ελευθερούπολη

E-mail:  gymele@sch.gr

Πληροφορίες: Τζιγγίζης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2592022677

FAX :    2592023734

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23-02-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 319

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Διευθυντής  του Γυμνασίου Ελευθερούπολης  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων (Αστρονομία-Κοιτάω ψηλά).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός επίσκεψης: Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης: Πέμπτη  23 Μαρτίου 2017 και ώρα 07.30

?Ημέρα Επιστροφής επίσκεψης: Πέμπτη  23 Μαρτίου 2017 και ώρα 19.00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 27

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2(Αρχηγός εκδρομής και  1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 1  μικρό τουριστικό λεωφορείο 30 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

Α) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Αστεροσκοπείο ΑΠΘ και το Πλανητάριο.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

  • Αστεροσκοπείο ΑΠΘ, Πλανητάριο

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην μετακίνηση
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6.  Μετά  το  τέλος  της  μετακίνησης  το  πρακτορείο οφείλει  να  εκδώσει  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  κάθε  συμμετέχοντα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00  το μεσημέρι της Πέμπτης 02 Μαρτίου 2017 στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης.

 

Ελευθερούπολη 23-02-2017

Ο Διευθυντής

 

 

  Τζιγγίζης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση