Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

           
     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Πληροφορίες: Αρσένη Κ.

Τηλέφωνο: 2510 391455

 
   

Aμυγδαλεώνας   28/2/2017

 Αρ. Πρωτ.: 26

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση  διδακτικής εκδρομής με μετακίνηση στην Ανδριανή και Νικηφόρο στο Μουσείο Φυσικής και Αστρονομίας και το Οινοποιείο Οινογένεσης»

 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης στην στην Ανδριανή και Νικηφόρο στο Μουσείο Φυσικής και Αστρονομίας και το Οινοποιείο Οινογένεσης» της Β’ τάξης του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Αμυγδαλεώνας - Ανδιανή- Νικηφόρος Αμυγδαλεώνας

? Ημέρα Αναχώρησης:  Παρασκευή  31 Μαρτίου 2017 και ώρα 8:30 π.μ.

? Ημέρα Επιστροφής: Παρασκευή  31 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 48

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρείς (3) (Αρχηγός εκδρομής και δύο (2) συνοδοί καθηγητές)

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 ?  Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδρομή

Α)  Έκδοση απόδειξης πληρωμής ξεχωριστά σε κάθε γονέα

Β)  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από νοσοκομείο δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 11:00, Τρίτη 7 Μαρτίου  2017 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

                                                                                            Η Διευθύντρια

 

 

 

 

                                                                                          Αρσένη Κυριακή

                                                                        

                                                                                          Φυσικής Αγωγής

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση