Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 7ου ΓΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:    65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:
Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:157

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Ξάνθη

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄ τάξης και της Β΄  τάξης στη Ξάνθη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

? Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 4 Απριλίου 2017

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη 4 Απριλίου 2017

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 63 (εξήντα τρεις)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4)  (1 αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

? Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) τουριστικό λεωφορείο τουλάχιστον 68 θέσεων ή δύο (2) τουριστικά λεωφορεία  τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών - θα προτιμηθεί το ένα (1) τουριστικό λεωφορείο.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • Λαογραφικό Μουσείο στη πόλη της Ξάνθης
  • Πολυτεχνείο

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
μέχρι τις 11:00 το μεσημέρι της  3ης Μαρτίου 2017 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 11:00 το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου 2017.

 

Καβάλα 1/3/2017

Η Διευθύντρια

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση