Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΘΕΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημ.                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 103

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών της Α΄ και Β΄ που θα πραγματοποιηθεί στα χωριά Δωμάτια και Μουσθένη του Ν. Καβάλας, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, από τις 08.00 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ., στο πλαίσιο του προγράμματος  με θέμα «Καταγραφή και φωτογράφιση Πέτρινων Γεφυριών»: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Δωμάτια και Μουσθένη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  29-03-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  29-03-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  45

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός καθηγητής)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης των μαθητών Καβάλα-Δωμάτια και Μουσθένη και Δωμάτια και Μουσθένη-Καβάλα.

3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 12:00 της 3ης Μαρτίου 2017 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την 03 Μαρτίου 2017, στις 12.30.

  

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση