Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕ.Λ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ.

 

Tαχ. Δ/νση:   

Τ.Κ. – Πόλη: 

E-mail:mail@lyk-limen.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:Παγώνη Ε.

Τηλέφωνο:2593051584 

FAX : 2593053324  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1 Μαρτίου 2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 125

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ Λυκείου

 Η Διευθύντρια  του ΓΕ.Λ Λιμεναρίων Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την …διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής…της Α΄ τάξης Λυκείου..……………………………………………………..  .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ……ΓΙΑΝΝΕΝΑ/ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 1/4/2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: …4/4/2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 51(+ _2)…..(…27. Αγόρια, …24… Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: …3…() (3γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και   συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών .………………………………………………..…………………………………………………..

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 4 αστέρων και άνω………………….. – ………………….

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)… Ημιδιατροφή ;ή Σκέτο πρωϊνό

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: …Ξεναγός……………………

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Παμβώτιδα/Νησάκι
 • Μουσείο Βρέλλη
 • Χαράδρα Βίκου
 • Δημοτικό Μουσείο
 • Ζαγοροχώρια / Ζαγόρι/ Βίτσα/ Μονοδένδρι
 • Σπήλαιο Περάματος
 • Μουσείο Καλπακίου
 • Ϊδρυμα Ριζάρη
 • Μονή Αγίας Παρασκευής
 • Θέατρο Δωδώνης

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ………………………………………..

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ………………………,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. ………………………………………………….
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9. ……………………………………………………
 10. 10.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12πμ. της  8ης Μαρτίου 2017 στο Γραφείο του Λυκείου.

 

 

Λιμενάρια 1 Μαρτίου 2017

 

Η   Διευθύντρια

 

Παγώνη Ευαγγελία

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση