Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4o ΕΠΑΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail:  mail@4epal-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Σ. Παππά                      

Τηλέφωνο: 2512512562,      

                  2510837901

FAX :  2510 837900 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 65

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη.

 

 Η Διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) και την Υ.Α 220647/Δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/28-12-2016) για τη διοργάνωση της  εκπαιδευτικής  επίσκεψης των  μαθητών της Β΄ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 

?Προορισμός επίσκεψης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης:  Παρασκευή  17- 03- 2017  (ώρα  8.15  π.μ Δημοτικός Κήπος)

?Ημέρα Επιστροφής επίσκεψης :  Παρασκευή   17- 03- 2017 (ώρα  17.00 μ.μ Δημοτικός Κήπος)

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  20

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:   2  ( Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο:   1 λεωφορείο για τους 20 μαθητές και τους 2 καθηγητές  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο να είναι αποκλειστικά διαθέσιμο για τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

 

      Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. 1.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
  2. 2.      Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. 3.     Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  4. 4.     Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθηγητών και μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
  5. 5.     Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά  άτομο για το δρομολόγιο από Καβάλα και προς Καβάλα.

 

     6.  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος, λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από το Νοσοκομείο, δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη.

          Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους  την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017 (12.30μ.μ) στο 4ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας. Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα  (13.30 μ.μ).              

                                                                                                                Καβάλα, 03/03/2017

 

                       Η Διευθύντρια   

                       Σοφία Σ. Παππά

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση