Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:      Εγνατίας 14

Τ.Κ. – Πόλη:     64100

E-mail: krinides.gymnasium@gmail.com

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-3-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 163

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, Β΄/ 6-3-2017)) για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ τάξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Kέρκυρα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 5-5-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 8-5-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  (33)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (τρεις)  (2 άνδρες, 1 γυναίκα) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: τεσσάρων αστέρων και άνω – Κέρκυρα ή σε απόσταση 15 περίπου χλμ από την πόλη

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Πρωινό ή ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό μουσείο (Μουσείο Αντιβουνιώτισσας), Μουσείο Ασιατικής τέχνης, Mon Repos, Αχίλλειον, Φρούριο (Fortezza) παλιό και νέο, Παλαιοκαστρίτσα, Κανόνι, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, 2. Τμήμα Ιστορίας).

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή /χωρίς ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού και την διαμονή σε περιπτώσεις επίσκεψης σε χώρα που δεν είναι κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  9. 10. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  10. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει, με την ολοκλήρωση της εκδρομής, να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τρίτης 14 Μαρτίου 2017 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

 

 

Τετάρτη, 8/3/2017

 

       O   Διευθυντής

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση