Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Θ Πουλίδου 14-16 Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:Γεωργ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                      2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/3/17

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 21

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  4ήμερης εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής – πολιτιστικής εκπαίδευσης

 στο Βόλο – Πήλιο

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 33120/ΓΔ 4 ( ΦΕΚ 681,τ.Β’, 6/3/17) ) για τη   

διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου (περιβαλλοντική - πολιτιστική ομάδα)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βόλος – Πήλιο

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Σάββατο 6 Μαΐου  2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τρίτη 9 Μαΐου  2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  95

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε (5) (3 γυναίκες, 2 άντρες) (1 Αρχηγός εκδρομής και  τέσσερις συνοδοί καθηγητές).

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο για όλο το 24ωρο.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην πόλη (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο). Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία μαθητών  (όχι bungalows).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια (όχι ράντζο), και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα και δίκλινα.

Β) 1η προσφορά: μόνο πρωινό

     2η προσφορά: ημιδιατροφή για μια ημέρα     

?Λοιπές υπηρεσίες:

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων:  Θεσσαλονίκη, Δίον, Λάρισα, Βόλος, χωριά Πηλίου, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα .

 

 

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό και ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την  επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του
  9. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός free εισιτήριων για τους μαθητές πέραν εκείνων των καθηγητών και οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς.

10. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές – εκλογές)

  11. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 το μεσημέρι της Τετάρτη 15/3/ 2017 στο γραφείο του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, και θα ανοιχτούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με τη λήξη της προθεσμίας.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

 

Καβάλα, 08/03/2017

O Διευθυντής

 

 

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση