Επιστροφή / Eκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17      

Τ.Κ. – Πόλη:65404 ΚΑΒΑΛΑ        

E-mail: mail@2lyk-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Λυμπεράκης Δ.

Τηλέφωνο: 2512512565

FAX :    2512512564

 

 

Ημερομηνία:07/03/2017

Αριθ. Πρωτ. :101

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής ( πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας και πολιτιστικών θεμάτων)

 Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) και έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 7428/Φ23.3/24-09-2012) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Κέρκυρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Κέρκυρα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 06/04/2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 09/04/2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35-38

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τρείς (3), αρχηγός εκδρομής και  δύο (2) συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : 3*-4* ξενοδοχείο

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Μονόκλινα (για καθηγητές),δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, χωρίς ράντσο, για τους μαθητές

Β) Πρωινό.

Γ) Βραδινό

?Λοιπές υπηρεσίες: Έμπειρος Συνοδός του Γραφείου και Ξεναγός

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό  , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 10/03/2017 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Καβάλα, 07/03/2017

 

 

Ο   Διευθυντής

 

Λυμπεράκης Δημήτριος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση