Επιστροφή / Eκτύπωση

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017για αναγνώριση προϋπηρεσίας από ιδιωτικό τομέα (Εγκύκλιος)

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να προβούν σε αυτή την ενέργεια.

Προς αποφυγή άσκοπων ενεργειών, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η αναγνώριση αφορά μόνο την βαθμολογική εξέλιξη και όχι την μισθολογική. Δεν έχει καμία συνέπεια στον μισθό, ή στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

2. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και να είναι συναφής προς το αντικείμενο με το οποίο απασχολείται ο εκπαιδευτικός.

3. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αίτησεις τους δεν ισχύουν, γιατί όταν τις κατέθεσαν δεν ήταν ίσχυε το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να επανακαταθέσουν αιτήσεις, συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ορίζει ο νόμος και που αναφέρονται στην εγκύκλιο που σας αποστέλουμε.  

Πληροφορίες ΔΔΕ Καβάλας 2513503525

Συνημμένα :
f17-03-09-1.pdf
Επιστροφή / Eκτύπωση