Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΟΛΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημ.                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-03-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 119/Φ.23

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής  επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη συμμετοχή μαθητών του Λυκείου μας στην εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?1ος προορισμός εκδρομής: ΤΡΙΚΑΛΑ (ΒΟΛΟΣ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΥΛΗ (Ημερήσιες))

 

?2ος προορισμός εκδρομής:  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΜΕΤΕΩΡΑ-ΒΟΛΟΣ—ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΠΥΛΗ (Ημερήσιες))

 

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 27-04-2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  30-04-2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 114

?Αριθμός συνοδών  καθηγητριών:  6 (Αρχηγός εκδρομής και συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 αστέρων στα Τρίκαλα ή στην Καλαμπάκα

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1ος προορισμός ΤΡΙΚΑΛΑ (ΒΟΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΥΛΗ (Ημερήσιες))

2ος προορισμός ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΜΕΤΕΩΡΑ-ΒΟΛΟΣ-ΠΥΛΗ (Ημερήσιες))

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 10:00 της 14ης Μαρτίου 2017 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την 14η Μαρτίου 2017, στις 11.00.

  

 

Καβάλα,08/03/2017

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση