Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ      6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ     Tαχ. Δ/νση: Τέρμα Αργυροκάστρου

Τ.Κ. – Πόλη: 65404 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:mail@6gym-kaval.kav.sch.grΑυτήηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπροστατεύεταιαπόκακόβουληχρήση. Χρειάζεταιναενεργοποιήσετετην Javascript γιανατηδείτε.

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2510 243887

FAX : 2510 243829

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 61

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2017 για ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής / πολιτιστικής εκπαίδευσης

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη

διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ομάδας του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

?Ημέρα και Τόπος Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Ημέρα και Τόπος Επιστροφής εκδρομής:Σάββατο 29 Απριλίου 2017, ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-τριών: 19

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: δύο (2) (Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός καθηγητής).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο, κατά προτίμηση μικρό (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος:

1. Όνομα καταλύματος και κατηγορία (στα Τρίκαλα), αριθμός δωματίων και κλινών, παρεχόμενες υπηρεσίες  .

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει νόμιμες άδειες λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα μετακινήσεων και ξεναγήσεων κάθε μέρα.

4. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ. μ. της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2017 στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Καβάλα, 13/03/2017

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση