Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Η ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4o ΕΠΑΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail:  mail@4epal-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Σοφία Σ. Παππά                      

Τηλέφωνο:2512512562, 2510837901               

FAX :  2510 837900 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    21/03/2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:104

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής.

 

 Η Διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) και την Υ.Α 220647/Δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/28-12-2016) για τη διοργάνωση της τριήμερης εκπαιδευτικής - περιβαλλοντικής εκδρομής των  μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

1η Επιλογή :

 

?Προορισμός εκδρομής:  ΦΛΩΡΙΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Πέμπτη   27 – 04 - 2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :  Σάββατο   29 – 04 - 2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 18

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:   2  (Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός καθηγητής)

 

2η Επιλογή :

?Προορισμός εκδρομής:  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Πέμπτη    27 – 04 - 2017

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :  Σάββατο   29 – 04 - 2017

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 18

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:   2  (Αρχηγός εκδρομής και ένας συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 1 λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο να είναι αποκλειστικά διαθέσιμο για τους εκδρομείς όλες τις ημέρες της εκδρομής και για τις ημερήσιες μετακινήσεις – επισκέψεις τους και για τις βραδινές εξόδους.

 

?Κατηγορία καταλύματος : Διαμονή σε ξενοδοχείο από τριών έως πέντε αστέρων (3-5) αστέρων, με τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές (χωρίς ράντζο) και μονόκλινα για τους συνοδούς.

 

 

?Υπηρεσίες καταλύματος:         α) Προσφορά μόνο με πρωινό 

                                              και

                                                    β) Προσφορά με πρωινό και δείπνο

 

  Επισκέψεις χώρων - τόπων: 

      Μετά την επιλογή της πόλης από τους μαθητές θα γίνει συνεννόηση για τις επισκέψεις σε χώρους   

       και τόπους κοντινών περιοχών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. 1.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
 2. 2.      Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 3. 3.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. 4.     Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 5. 5.     Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθηγητών και μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
 6. 6.     Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά  άτομο για το δρομολόγιο από Καβάλα και προς Καβάλα.
 7. 7.     Ακριβή αριθμό  «free» εισιτηρίων.
 8. 8.     Απόδειξη πληρωμής χωριστά σε κάθε μαθητή.
 9. 9.     Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
 10. 10.  Όνομα και κατηγορία καταλύματος, με αριθμό δωματίων και κλινών και με  τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 11. 11.  Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 12. 12.          Επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο σε μαθητή ο οποίος, λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από το Νοσοκομείο, δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή.

Σημείωση : Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα εξετάσει τις προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 (13.30μ.μ) στο 4ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας. Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα  (14.00 μ.μ).              

                                                                                                                Καβάλα, 27/03/2017

 

                       Η Διευθύντρια   

                       Σοφία Σ. Παππά

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση