Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

 

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-03-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 115

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος «Χημεία Γ΄ Γυμνασίου» στα Τρίκαλα και τη Λίμνη Πλαστήρα.

 

 Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ. Α. 33120/ΓΔ4/2017 - ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα πλαίσια του Αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος «Χημεία» της Γ΄ τάξηςτου Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : Τρίκαλα – Λίμνη Πλαστήρα
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Πέμπτη 04 Μαΐου 2017
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Σάββατο 06 Μαΐου 2017   
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών        : Πενήντα (50) Αγόρια 24, κορίτσια 26
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 4 (Τέσσερις)  (1 Αρχηγός και 3 συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

2. Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχεία 3* και πάνω για 2 διανυκτερεύσεις στα Τρίκαλα.

3. Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα (κατ εξαίρεση)  δωμάτια, για τους συνοδούς μονόκλινα.
 • Μόνο πρωινό.

4. Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός, εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.

5. Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Αριθμό και τύπο λεωφορείων που θα απαιτηθούν, το κόστος ανά λεωφορείο, το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων της ημέρας.
 5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου (αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και των διαδικασιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ασφάλισης που παρέχεται στην περίπτωση μαθητικού ατυχήματος).
 8. Διαβεβαίωση διασφάλισης των μαθητών, των χρημάτων τους και του σχολείου, εξαιτίας κάθε μορφής αστοχίας της εκδρομής από υπαιτιότητα του Γραφείου.
 9. Οτιδήποτε θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το γραφείο.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 03 Απριλίου 2017   στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου. Την ώρα αυτή θα ανοιχτούν οι φάκελοι και θα γίνει η επιλογή

 

Ο Διευθυντής

 

 

Θεοχαρίδης Θεοχάρης

Αρχαιολόγος Φιλόλογος  

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση