Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

N. ΚΑΒΑΛΑΣ 

  

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18   / 09 / 2017.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 959

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα).

O Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.A 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/6?03?2017), για τη διοργάνωση τριήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός:  Αθήνα.

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Πέμπτη 19 Οκτωβρίου  2017, ώρα 06.15΄ π.μ.  από Καβάλα (Δημοτικός Κήπος).

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής :  Σάββατο 21 Οκτωβρίου  2017, ώρα 22.00΄  στην Καβάλα.

?Επισκέψεις χώρων-τόπων:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη
 • Μουσείο Ακρόπολης
 • Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο) ή Ίδρυμα πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος»

Β) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  Θεατρική παράσταση 

 

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: εξήντα ένας μαθητές-μαθήτριες (61)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (04): Ένας Αρχηγός της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και τρείς συνοδοί καθηγητές.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

? Μεταφορικό μέσο:  Λεωφορείο, όχι διώροφο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:  Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων (***). Κατά προτίμηση το κατάλυμα να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στους χώρους επίσκεψης (Ακρόπολη-Βουλή).

? Λοιπές υπηρεσίες: Εξασφάλιση-παροχή ξεναγού από το ταξιδιωτικό πρακτορείο για την επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης της αποδοχής του Σχολείου.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό και δείπνο την ημέρα της άφιξης (Ώρα 19::00-20:00) (ανεξάρτητη προσφορά για κάθε συγκεκριμένο κατάλυμα και όχι προσφορά ανά  ομάδες καταλυμάτων), αριθμό παρεχόμενων δωματίων και κανονικών κλινών (όχι πτυσσόμενων) ανά δωμάτιο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος.
 2. Δήλωση για παροχή ενός δίκλινου και των λοιπών  μέχρι τρίκλινων δωματίων για τους μαθητές και μονόκλινων για τους καθηγητές.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφαλείας και υγιεινής.
 4. Εξυπηρέτηση  του προγράμματος  καθημερινά για τις  μετακινήσεις με το λεωφορείο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 6. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 7. Πρόταση πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες στην παραπάνω Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Σχολείου.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή για κάθε προτεινόμενο κατάλυμα με  ξεχωριστή αναγραφή της πρόσθετης ασφάλισης ανά μαθητή.
 10. Αναφορά του αριθμού των  ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free εάν προσφέρονται)  πέραν των συνοδών καθηγητών.
 11. Επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο σε μαθητή, ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης με ιατρική γνωμάτευση από Νοσοκομείο, δεν δύναται να  συμμετάσχει στην Εκπαιδευτική Επίσκεψη.
 12. Παροχή, μετά το πέρας της εκδρομής, αποδείξεων πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε έντυπη πάντα μορφή, σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ) μέχρι τις 12.30΄ της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας. Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις 13.15΄  της ίδιας ημέρας από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

Καβάλα 18 /09/2017.

Ο Διευθυντής

 

 

                                                   ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                        MSc ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση