Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ  ΓΙΑ  Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Π.Ε  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Κεραμωτή

Τ.Κ. – Πόλη:  64 200   ΚΕΡΑΜΩΤΗ

E-mail: mail@gym-keram.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Τηλέφωνο: 2591051298

FAX :  2591051298

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  29-09-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  

 

 

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 5ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Ν. Καρβάλη

(Εκθεσιακό κέντρο Α. Μαρδύρης)

            Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Κεραμωτής προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011,  ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Σχολείου στη Ν. Καρβάλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός επίσκεψης:  Κεραμωτή - Ν. Καρβάλη - Κεραμωτή

? Ημέρα Αναχώρησης: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00

? Ημέρα Επιστροφής: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00.

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 107

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε (5)  (Αρχηγός εκδρομής και  τέσσερις συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία (μεγάλα) τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

               Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν  σε κλειστούς  φακέλους μέχρι τις 11:00, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 στη Διεύθυνση του σχολείου. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.

 

 

    Κεραμωτή, 29/09/2014 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ζ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση